วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559


ขณะนี้รับสมัครหน้างานอย่างเดียว วันเสาร์ที่4มิย.59เวลา 14.00น.-20.00 และเช้าก่อนเวลาปล่อยตัว15นาที
และรถบริการขึ้นเขื่อนจาก ขนส่งใหม่ ปรับเป็นรถใหญ่รอบเดียว เวลา 18.00น.เบอร์คนขับรถ 088-2825206แจ็ค และส่งลง11.00น.ของวันอาทิตย์
 วันที่ 5 มิถุนายน 2559
ณ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก